CCN-CERT, Soluciones de Ciber Seguridad

Avaluació contínua

El Centre Criptològic Nacional duu a terme auditories de seguretat en organitzacions crítiques, mitjançant l'ús de metodologies reconegudes, sent capaç d'aconseguir l'objectiu de gestionar i mesurar de manera contínua l'evolució dels actius auditats respecte a nivells de seguretat i risc definits, possibilitant d'aquesta manera la capacitat de reacció i mitigació davant possibles defectes de configuració i vulnerabilitats detectades mitjançant la priorització dels recursos disponibles.

D'aquesta manera, l'Equip de Resposta a Incidents del Centre Criptològic Nacional (CCN-CERT) realitza anàlisis preliminars a través del sistema d'auditoria contínua ANA (Automatització i Normalització d'Auditories) detectant vulnerabilitats importants en recursos web pertanyents a entitats compreses en els àmbits subjectiu i objectiu d'aplicació del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, recomanant el tractament oportú d'aquestes alertes, davant les possibles repercussions que pugui suposar per a la seguretat de l'organització.

Solución ANA