CCN-CERT, Soluciones de Ciber Seguridad

Comunitat CCN-CERT. Valor afegit

El CCN-CERT té a gal·la conformar una comunitat de referència basada en la cooperació amb terceres entitats i organismes, als quals ofereix la seua col·laboració per a contrarestar i mitigar de manera efectiva les ciberamenazas emergents i aconseguir així un ciberespai més segur i de confiança.

Les entitats locals, en estar adscrites als diferents vSOC, podran formar part d'aquesta comunitat de referència i, per tant, rebre el suport del CCN-CERT en la gestió de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació. El valor fonamental d'aquesta cooperació resideix en l'intercanvi d'informació sobre incidents, activitat que permet millorar i agilitar la detecció i actuació enfront de possibles atacs.

Així mateix, s'ofereix una sèrie de serveis concrets a les entitats locals adscrites als vSOC amb la finalitat de millorar les seues capacitats de prevenció, detecció i resposta davant ciberatacs. Entre aquests serveis destaquen l'assistència en remot i presencial en cas d'incident, així com l'ajuda en la seua resolució, la notificació d'incidents correlatats, l'assessorament en ciberseguretat, la remissió d'alertes sobre vulnerabilitats i l'anàlisi forense digital, entre altres.

vSOC