CCN-CERT, Soluciones de Ciber Seguridad

Implantació vSOC

Els vSOC inicien la seua labor de protecció en la part perimetral, ja que resulta prioritari assegurar la seua correcta configuració. Existeixen tres modalitats d'implantació del vSOC que, en funció del seu nivell, permetran un major monitoratge de seguretat:

  • Primer nivell: vSOC Inicial
  • Segon nivell: vSOC
  • Tercer nivell: vSOC Avançat
vSOC