Adequació i compliment

En la disposició transitòria del Reial decret 3/2010 s'articula un mecanisme escalonat per a l'adequació al previst en l'Esquema Nacional de Seguretat de manera que els sistemes de les administracions hauran d'estar adequats a aquest Esquema en uns terminis en cap cas superiors a 48 mesos des de l'entrada en vigor del mateix. El termini d'adequació ha vençut el 30 de gener de 2014.

El Reial decret 951/2015, de 23 d'octubre, de modificació de l'anterior RD estableix que els sistemes hauran d'adequar-se al que es disposa en un termini de vint-i-quatre mesos (5 de novembre de 2017)..

L'adequació ordenada a l'Esquema Nacional de Seguretat requereix el tractament de diverses qüestions: