Clara

Clara és la solució del CCN-CERT creada per analitzar les característiques de seguretat tècniques definides a través del Reial decret 3/2010 pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. L'anàlisi del compliment està basat en les normes proporcionades a través de les plantilles de seguretat de les Guies CCN-STIC 850A, 850B, 851, 851B, 870A, 870B, 899A i 899B.

Es té en consideració que els àmbits d'aplicació d'aquest tipus de plantilles són molt variats i per tant dependran de la seva aplicació les peculiaritats i funcionalitats dels serveis prestats per les diferents organitzacions. Per tant, les plantilles i normes de seguretat s'han generat definint unes pautes generals de seguretat que permetin el compliment dels mínims establerts en el ENS. No obstant això, les diferents organitzacions hauran de tenir en consideració el fet que les plantilles definides hauran pogut ser modificades per adaptar-les a les seves necessitats operatives. L'aplicació es compon de dos elements:

  • CLARA ENS. Per a funcionalitat com a client o per a anàlisi independent.
  • CLARA ENS Agent. Per a funcionalitat com a agent, escoltant a través d'un port les sol·licituds de client, remetent al mateix les anàlisis efectuades.

Contacto: Solución de Ciberseguridad CCN-CERT - CLARA

soluciones de ciberseguridad, Clara