Entitats locals

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), amb la col·laboració del Centre Criptològic Nacional, ha fet públic elLlibre de recomanacions: Itinerari d'adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS). En ell es fa una descripció de les pautes, requisits i els passos a seguir, per aconseguir definir un full de ruta personalitzat per a l'adequació al ENS de les entitats locals, tenint en compte la definició i marc legal de l'esquema, els rols a adoptar segons les competències dins de l'organització, el model a seguir dividit en diverses fases, actuacions, tasques i nivells així com diferents sistemes de mesurament. S'inclou, a més, les mesures de protecció que s'haurien d'implantar en les instal·lacions dels ajuntaments, la gestió del personal, els equips i les comunicacions, els suports d'informació, les aplicacions informàtiques, la informació i els serveis prestats.