Entorn de Validació de l'ENS (EVENS)

EVENS és una xarxa neuronal en moviment, en constant desenvolupament, evolució i procés de millora contínua.

Constitueix la integració de solucions en un model basat en "Business Intelligence" on es maneja, tracta i explota la informació que generen les mateixes i, el que és més important, la creació de coneixement sobre el medi - Esquema Nacional de Seguretat - a través de l'anàlisi de dades existents.

Proporciona una capa d'accés a tots els Recursos, Informació, Eines, Desenvolupaments, Guies, Notícies, Normativa, Entitats, Cultura de Ciberseguretat ... relacionats amb l'ENS.

En definitiva, un entorn col·laboratiu per compartir informació, facilitar les relacions i crear comunitat.

 • Mesurar l'Estat de seguretat a través d'un quadre de comandaments que serveixi per a la governança de la ciberseguretat de el sector públic a l'permetre obtenir informació, analitzar dades, extreure conclusions i prendre decisions estratègiques mitjançant de el Mòdul d'Intel·ligència de INÉS.
 • Obtenir Informació, Analitzar dades, Extreure Conclusions i Prendre decisions estratègiques mitjançant el Mòdul d'Intel·ligència de INÉS.
 • Capacitar en l'ENS i aportar coneixement: Procés de Conformitat, Procediment d'Adequació, Declaració d'Aplicabilitat-Perfils de Compliment Específics, Anàlisi de Riscos, Avaluació d'Impacte, auditories internes, Hora (INES), Revisió i Vigilància contínua de l'Estat de Seguretat de dels Sistemes.
 • Disposar d'una plataforma que proporcioni informació visual sobre el Procés d'Adequació a l'ENS per a l'obtenció de la conformitat i facilitar l'Elaboració de el Pla d'Adequació mitjançant un procés guiat.
 • Donar publicitat i relacionar a tots els actors que intervenen en l'ENS: Entitats de Certificació, Sector Públic Certificat, Empreses Certificades, Consell de Certificació de l'ENS (CoCENS), etc.
 • Disposar d'un entorn col·laboratiu des d'on no només s'ofereix accés als recursos desenvolupats pel CCN, sinó també a les eines d'altres organismes.
 • Proporcionar una via d'entrada comú a tota la documentació elaborada i relacionada amb l'ENS: Informes de l'Estat de Seguretat, normativa, ITS, Guies Sèrie 800 (ENS), Abstract, etc.
 • Cultura de Ciberseguretat relacionada, particularment sobre capacitació, formació, avenços, novetats i trobades de l'ENS.
EVENS

Entorn de Validació de l'ENS

Codi de colors:

 • Esfera Blau Clar: coneixement sobre ENS.
 • Esfera Blau Fosc: Adequació i Suport.
 • Esfera Taronja: Anàlisi de Riscos, Avaluació d'Impacte i Mètriques.
 • Esfera Granat: Capacitació (formació) i Cultura Ciberseguretat de l'ENS.
 • Botó Granat: Portal ENS de l'CCN.
 • Botó Verd: més finestres de Evens (Pla Adequació guiat i Business Intelligence).
 • Botó Blau: Guies CCN-STIC.