Plan de formación de Ciber Seguridad del CCN-CERT

Formació

L'evolució de les noves tecnologies, especialment les relacionades amb la informació i la comunicació, i l'ús generalitzat d'internet, han propiciat el desenvolupament d'un nou escenari: el ciberespai, la protecció del qual davant possibles amenaces i agressions resulta imprescindible.

Per aconseguir un ciberespai segur, en el qual els riscos puguin mitigar-se fins a un marge assumible, és fonamental conscienciar i sensibilitzar a la societat; doncs solament a través d'una capacitació contínua es poden prevenir, i tractar de manera oportuna, els incidents de ciberseguretat.

Davant la necessitat de fomentar i desenvolupar perfils professionals qualificats per al sector públic, el Centre Criptològic Nacional (CCN) ofereix un ampli programa de cursos formatius, adaptat a les necessitats plantejades per la seva comunitat de referència. Aquest Pla de Formació, amb un disseny curricular i flexible, s'ha anat transformant a mesura que ho han fet les tecnologies, adaptant-se així al nou escenari que presenta el ciberespai.

L'oferta formativa del Centre Criptològic Nacional s'ha elaborat per donar una resposta eficaç als reptes del segle XXI. Davant la necessitat que aquesta resposta sigui global, el CCN posa a la disposició del sector públic, del sector privat i, fins i tot, d'altres Estats, el seu coneixement i experiència en la formació de personal en l'àmbit de la ciberseguretat.

A més, com a garantia de superació de la formació realitzada, el CCN atorga, als concurrents que l'hagin superat amb aprofitament, un Certificat, que especifica les matèries i crèdits associats.

Imagen oficial Formación Centro Criptológico Nacional