Plan de formación de Ciber Seguridad del CCN-CERT

Formació online

Actualment el CCN ofereix diverses modalitats de cursos online en funció del perfil de l'usuari.

  • Cursos CCN-INAP (fase online)
    Aquests cursos corresponen amb la fase online dels cursos impartits pel CCN en col·laboració amb l'Institut Nacional d'Administració Pública. L'accés està reservat als alumnes que hagin resultat seleccionats després del corresponent procés d'inscripció en la plataforma del INAP.

  • Cursos "Ad Hoc"
    Cursos específics desenvolupats pel CCN a petició d'una organització.