Catàleg de Productes i Serveis STIC (CPSTIC)

El Catàleg de Productes i Serveis STIC (CPSTIC) ofereix un llistat de productes amb unes garanties de seguretat contrastades pel Centre Criptològic Nacional. Aquest catàleg inclou els productes aprovats per manejar informació nacional classificada i els productes qualificats de seguretat TIC per a ús en el ENS de categoria alta.

Llistat de Productes Qualificats

Aquests productes disposen de funcionalitats de seguretat certificades i són idònies per al seu ús en sistemes afectats per l'ENS, en qualsevol de les seves categories (alta, mitjana i bàsica). El camp "Classificació" que apareix al fitxer de cada producte indica fins a quina categoria (alta o mitjana) del sistema afectat per la ENS és adequada per al producte corresponent. Els productes amb una classificació "HIGH" es poden utilitzar en sistemes classificats com a ENS categoria HIGH, MEDIUM o BASIC i els productes amb una classificació "MEDIUM" es poden utilitzar en sistemes classificats com a categoria ENS MEDIUM o BASIC.

Llistat de Productes Aprovats

Són productes l'ús dels quals està aprovat en sistemes que manegin informació classificada.