Productes de Seguretat de les TIC

El catàleg de Productes STIC (CPSTIC) ofereix un llistat de productes amb unes garanties de seguretat contrastades pel Centre Criptològic Nacional. Aquest catàleg inclou els productes aprovats per manejar informació nacional classificada i els productes qualificats de seguretat TIC per a ús en el ENS de categoria alta.

Llistat de Productes Qualificats

Aquests productes disposen de funcionalitats de seguretat certificades i són idònies per al seu ús en sistemes afectats per l'ENS, en qualsevol de les seves categories (alta, mitjana i bàsica). El camp "Classificació" que apareix al fitxer de cada producte indica fins a quina categoria (alta o mitjana) del sistema afectat per la ENS és adequada per al producte corresponent. Els productes amb una classificació "HIGH" es poden utilitzar en sistemes classificats com a ENS categoria HIGH, MEDIUM o BASIC i els productes amb una classificació "MEDIUM" es poden utilitzar en sistemes classificats com a categoria ENS MEDIUM o BASIC.

Llistat de Productes Aprovats

Són productes l'ús dels quals està aprovat en sistemes que manegin informació classificada.