Organismo de Certificación del Centro Criptológico Nacional

Ziurtagiri funtzionala

Ziurtapen Organoak (OC) Informazioaren Teknologien produktu eta sistemen segurtasuna ziurtatzen du, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Segurtasunaren Ebaluazio eta Ziurtagiriaren Araudietan (V. atalean, Produktu eta sistemen ziurtapena delakoan) jasotakoaren arabera eta kontuan hartuta, prozeduraren jarraibideko beste frogen artean, laborategi akreditatuek emandako ebaluazio-txostenak aztertu ondoren, Araudian (VI. Kapituluan, Ebaluatzeko irizpide eta metodoak izenekoan) adierazitako irizpideen, metodoen eta ebaluazio-arauen arabera idatzita daudenak.