Sistema de Alerta Temperá (SAT)

Sistema de alerta temprana SATSistema desenvolvido polo CCN-CERT desde o ano 2008 que busca actuar antes de que se produza un incidente ou, polo menos, detectalo nun primeiro momento para reducir o seu impacto e alcance. Este sistema de alerta temperá (SAT) para a detección rápida de incidentes e anomalías dentro da Administración e das empresas de interese estratéxico enmárcase dentro das accións preventivas, correctivas e de contención realizadas polo CERT Gobernamental Nacional.

O SAT conta con dúas vertentes cun denominador común: a detección temperá de intrusións. En ambos os casos existe un portal de informes ao que os responsables de seguridade autorizados poden acceder para a consulta en tempo real de eventos de seguridade e para a xeración de informes a medida.

Anualmente, o CCN-CERT organiza unha Xornada de posta en común con todas as organizacións implicadas neste servizo (ou aquelas que poden estalo nun futuro), co fin de realizar un balance do ano e compartir os coñecementos do mesmo: