CCN-CERT, Soluciones de Ciber Seguridad

Funcións do SOC

SOC-AGE O SOC ofrecerá servizos como os que se indican a continuación:

  • Operación, seguimento e actualización de dispositivos de defensa perimetrais.
  • Detección, resposta coordinada, investigación de ciberataques e ciberameazas e resolución de incidentes de seguridade.
  • Servizo de Alerta Temperá (SAT) de alertas de seguridade nas conexións a Internet, a redes interadministrativas comúns e, baixo petición, a redes corporativas das entidades.
  • Análise de vulnerabilidades de aplicacións e servizos.
  • Servizos antiabuso de identidade dixital.

Desta maneira, contémplase reforzar os servizos de carácter máis nuclear dun SOC con outros servizos complementarios que proporcionan un valor engadido. Ademais, segundo a demanda das entidades e a evolución do escenario de ciberameazas no tempo, realizarase unha evolución progresiva do servizo co obxectivo de obter unha mellora continua do nivel de seguridade ofreci- do.