CCN-CERT, Soluciones de Ciber Seguridad

Quen é responsable de que?

SOC-AGEA División de Planificación e Coordinación de Ciberseguridade, dependente da Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) adscrita ao Ministerio de Política Territorial e Función Pública, é responsable da dirección técnica e estratéxica do Centro de Operacións de Ciberseguridade da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos SOC, segundo o disposto no Real Decreto 63/2018, do 13 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Política Territorial e Función Pública. A operación do servizo corresponde ao CCN- CERT, do Centro Criptolóxico Nacional, na súa calidade de CERT Gobernamental.

Por unha banda, a dirección técnica e estratéxica ha de incluír actividades tales como o seguimento e xestión do servizo, abarcando a coordinación cos Responsables de Seguridade das entidades e outros actores involucrados, a xestión da incorporación de novas entidades ao servizo, a coordinación da resposta ante incidentes de seguridade, así como a difusión e promoción do servizo.

Por outra banda, a operación do servizo incluirá, fundamentalmente, a implantación da infraestrutura técnica e servizos de seguridade, os procedementos de ciberseguridade, a operación de ciberseguridade e cuestións asociadas como a detección de incidentes de seguridade, entre outras.

A dirección técnica e estratéxica xunto coa operación do servizo seguirá o esquema descrito a continuación.

SOC-AGE

As entidades integradas no Centro de Operacións de Ciberseguridade manteñen, a través do seu responsable de seguridade, a súa responsabilidade en canto á protección da información e os servizos ao seu cargo. Con todo, a SGAD coordinará a resposta ante incidentes de seguridade entre os diferentes axentes afectados.