Xestión de incidentes

O CCN-CERT, como CERT Gobernamental Nacional, colabora con todos os organismos públicos e empresas de interese estratéxico para o país na detección, notificación, avaliación, resposta, tratamento e aprendizaxe de incidentes de seguridade de información ou ciberincidentes que poidan sufrir os seus sistemas.

Neste proceso, realizado sempre na máis absoluta confidencialidade entre ambas as partes, o CCN-CERT brinda apoio técnico e operativo tanto nas etapas de detección como de reacción, contención e eliminación. A iso únese unha política preventiva, na que traballa un equipo de expertos destinados a investigar sobre técnicas empregadas, tendencias, solucións e procedementos máis adecuados para facerlles fronte, incluíndo metodoloxías para recompilar e analizar datos e eventos, procedementos de tipificación do seu perigo e priorización destes.

Actúa ademais como nodo de intercambio de información de ciberincidentes nos sistemas de información das administracións públicas e como principal coordinador cos organismos adecuados do intercambio de información.

A súa presenza como CERT Gobernamental Nacional en todos os foros internacionais con organizacións similares doutros países proporciónalle unha información moi valiosa para unha xestión rápida e eficaz de calquera incidente.