Aproximación española á ciberseguridad

Garantir e implantar seguridade no ciberespazo, á vez que se respecta a privacidade e a liberdade, converteuse nunha das prioridades estratéxicas dos países máis desenvoltos, debido ao seu impacto directo na seguridade nacional, na competitividade das empresas, e na prosperidade da sociedade no seu conxunto. O mundo ciber esixe un compromiso constante ante a evolución tecnolóxica e a crecente sofisticación dos ataques.

A adaptación a este escenario implica mellorar as capacidades de prevención e vixilancia e deseñar respostas cada vez máis eficaces fronte aos ataques. Así mesmo, require dun maior grao de coordinación e cooperación. Por unha banda, a nivel nacional, entre todos os niveis da Administración do Estado e as empresas e entidades privadas; por outro, a nivel internacional, con países e organizacións multilaterais.

O Centro Criptológico Nacional realizou unha aproximación ao desenvolvemento, implantación e mellora dun esquema xeral de Ciberseguridad Nacional, co que se permita facilitar esta tarefa. Partindo do desenvolvemento realizado en España nos últimos 20 anos, e co caso concreto do CCN- CERT, búscase achegar un modelo de desenvolvemento para afrontar, a nivel nacional, os diferentes desafíos que emanan da protección da rede dun país e, por extensión, da súa Administración, empresas e cidadáns.