· Medidas de Prevención de Incidentes


· CiberCOVID19

Dadas as campañas de malware e desinformación que se están xerando como consecuencia da pandemia de coronavirus, aconsellamos que siga as seguintes recomendacións.

Infografía

Infografía

Infografía

Infografía

Infografía

 

 

 


· Cryptojacking

A criptaxacking é o uso ilexítimo dun dispositivo electrónico, sen o consentimento nin o coñecemento do usuario, por parte dos delincuentes para minar as criptomonedas.


· Zero Trust en redes corporativas

É un modelo de seguridade informática que require unha verificación de identidade estrita para cada persoa e dispositivo que intenta acceder aos recursos dunha rede.

Infografía

 

· Phishing

Os ataques de " phishing" usan a enxeñería social para adquirir fraudulentamente información persoal dos usuarios.