· Configuración segura dos dispositivos iOS

Configuración segura dos dispositivos iOS


· Configuración segura dos dispositivos Android

Configuración segura dos dispositivos Android


· Recomendacións sobre seguridade cibernética

Pódese dicir que non hai un sistema que garante ao 100% a seguridade do servizo que presta e a información que manexa, en gran medida, polas vulnerabilidades que presentan as tecnoloxías e, máis importante, a imposibilidade de desfacerse do recursos suficientes para tratar con eles.


· Boas prácticas no uso da tecnoloxía

As seguintes directrices axudaranche a adoptar boas prácticas no uso da tecnoloxía porque, a quen lle gusta traballar para outro?