Plan de formación de Ciber Seguridad del CCN-CERT

Formación

A evolución das novas tecnoloxías, especialmente as relacionadas coa información e a comunicación, e o uso xeneralizado da internet, propiciaron o desenvolvemento dun novo escenario: o ciberespazo, cuxa protección ante posibles ameazas e agresións resulta imprescindible.

Para lograr un ciberespazo seguro, no que os riscos poidan mitigarse ata unha marxe asumible, é fundamental concienciar e sensibilizar á sociedade; pois só a través dunha capacitación continua pódense previr, e tratar de maneira oportuna, os incidentes de ciberseguridad.

Ante a necesidade de fomentar e desenvolver perfís profesionais cualificados para o sector público, o Centro Criptológico Nacional ( CCN) ofrece un amplo programa de cursos formativos, adaptado ás necesidades expostas pola súa comunidade de referencia. Este Plan de Formación, cun deseño curricular e flexible, foise transformando a medida que o fixeron as tecnoloxías, adaptándose así ao novo escenario que presenta o ciberespazo.

A oferta formativa do Centro Criptológico Nacional elaborouse para dar unha resposta eficaz aos retos do século XXI. Ante a necesidade de que esta resposta sexa global, o CCN pon a disposición do sector público, do sector privado e, mesmo, doutros Estados, o seu coñecemento e experiencia na formación de persoal no ámbito da ciberseguridad.

Ademais, como garantía de superación da formación realizada, o CCN outorga, aos concorrentes que a superaran con aproveitamento, un Certificado, que especifica as materias e créditos asociados.

Imagen oficial Formación Centro Criptológico Nacional