Plan de formación de Ciber Seguridad del CCN-CERT

Formación online

Actualmente o CCN ofrece varias modalidades de cursos online, en función do perfil do usuario

  • Cursos CCN- INAP (fase online)
    Estes cursos corresponden coa fase online dos cursos impartidos polo CCN en colaboración co Instituto Nacional de Administración Pública. O acceso está reservado aos alumnos que resultasen seleccionados tras o correspondente proceso de inscrición na plataforma do INAP.

  • Cursos "Ad Hoc"
    Cursos específicos desenvolvidos polo CCN a petición dunha organización.