Plan de formación de Ciber Seguridad del CCN-CERT

Itinerarios de formación

O Plan de Formación do Centro Criptologico Nacional ofrece un amplo programa de cursos formativos, adaptado ás necesidades expostas pola súa comunidade de referencia. A oferta formativa do CCN, cun deseño curricular e flexible, elaborouse para dar unha resposta eficaz aos retos do século XXI.

O Plan de Formación do Centro Criptológico Nacional deseñouse atendendo á necesidade de capacitar, tanto presencialmente como a distancia, a profesionais cualificados, que dispoñen de distinto perfil e nivel de formación. Por este motivo, estableceuse unha formación BÁSICA que, a través do Curso STIC, introduce ao alumno no ámbito da Seguridade das Tecnoloxías da Información e a Comunicación.

Completada a formación básica, o profesional que desexe perfeccionar os seus coñecementos poderá elixir entre dous (2) itinerarios deseñados para lograr tal fin, o itinerario de xestión e o de especialización (dirixido a persoal máis técnico).