Plan de formación de Ciber Seguridad del CCN-CERT

Vanesa

A solución VANESA, do CCN- CERT, é unha plataforma de retransmisión de sesións formativas en directo, que permite a asistencia de centos de persoas, desde calquera lugar do mundo.

Ademais, como valor engadido e para lograr unha ampla difusión do contido emitido, VANESA conserva as gravacións e o material empregado, de maneira que se permita o seu posterior visionado.

soluciones de ciberseguridad, Vanesa