Series Completas

Unha das funcións do CCN é a de elaborar e difundir normas, instrucións, guías e recomendacións para garantir a seguridade dos sistemas TIC. Dita función materialízase nas denominadas Guías CCN-STIC, un conxunto de documentos ampliados e actualizados continuamente que se compoñen de dez series, en función da súa temática: políticas, procedementos, normas, instrucións técnicas, guías xerais, contornas Windows, outras contornas, Esquema Nacional de Seguridade, informes técnicos e procedementos de emprego seguro.

Series CCN-STIC