Certificación Criptolóxica

O Centro Criptolóxico Nacional (CCN) é o organismo responsable da elaboración do Catálogo de Produtos con Certificación Criptolóxica que inclúe os produtos capaces de protexer a información nacional clasificada. Ten a consideración de cifrador nacional, con certificación criptolóxica, aquel equipo de cifra que foi avaliado e obtivo dita certificación do CCN. Disponse de distinto tipos de cifradores: IP (Internet Protocol), de datos, coz, fax, PKI (Public Key Infraestructure), xeradores de números aleatorios, centros de xestión, etc.

Os produtos aprobados para o cifrado de información nacional clasificada ou que legalmente requiran protección inclúense no catálogo de produtos con certificación criptológica Guía CCN-STIC 103 , e o procedemento de avaliación de produtos criptolóxicos está recollido na default Guía CCN-STIC 102.

A avaliación criptolóxica é a encargada de verificar o funcionamento, a implementación e a análise dos algoritmos utilizados, os mecanismos de seguridade e o correcto funcionamento do equipo, asignándolles ata un nivel de clasificación da información para o que está autorizado a procesar segundo a súa fortaleza criptolóxica.

Para que un produto criptolóxico poida ser incluído no catálogo de produtos con Certificación Criptolóxica, segundo as características do dispositivo pode ser necesaria a avaliación funcional, a avaliación TEMPEST e a avaliación criptolóxica.