Organismo de Certificación del Centro Criptológico Nacional

Certificación Funcional

Organismo de Certificación (OC) certifica a seguridade de produtos e sistemas de Tecnoloxías da Información, segundo o establecido no Regulamento de Avaliación e Certificación da Seguridade das Tecnoloxías da Información e Comunicacións (Capítulo V. Certificación de produtos e sistemas) e tras considerar, entre outras probas da instrución do procedemento, os informes de avaliación emitidos polos laboratorios acreditados e realizados conforme aos criterios, métodos e normas de avaliación da seguridade indicados no propio Regulamento (Capítulo VI. Criterios e metodoloxías de avaliación).