Organismo de Certificación del Centro Criptológico Nacional

Certificación TEMPEST

O termo TEMPEST fai referencia ás investigacións e estudos de emanacións comprometedoras relacionadas coa información clasificada que está a ser transmitida, recibida, manexada ou dalgunha maneira procesada por equipos ou sistemas electrónicos. Estas emanacións non intencionadas, unha vez detectadas e analizadas, poden levar á obtención da información. Así mesmo, o termo TEMPEST refírese tamén ás medidas aplicadas para a protección contra as devanditas emanacións comprometedoras.

O Centro Criptolóxico Nacional (CCN), como autoridade de certificación de seguridade TIC no ámbito EMSEC (Seguridade das emanacións), ten entre outras misións, o desenvolvemento de normativa nacional neste campo, a avaliación e certificación de equipos, sistemas e instalacións, así como a participación e asesoramento en diferentes foros, actuando en todos eles como Autoridade TEMPEST Nacional (NTA).

A norma TEMPEST (CCN-STIC-210) é de aplicación para a información clasificada Nacional CONFIDENCIAL ou superior. Por tanto, afecta a equipos, sistemas e instalacións, tanto fixas como móbiles nas que se xera ou procesa esta información