Produtos e Tecnoloxías PYTEC

O Departamento de Produtos e Tecnoloxías do CCN, PYTEC, desempeña as seguintes funcións:

  • Promoción e desenvolvemento de produtos de cifra e seguridade TIC: o seu obxectivo é garantir que os produtos utilizados pola Administración cumpran cos niveis de seguridade esixidos.
  • Avaliación e certificación: a avaliación e certificación de produtos de seguridade TIC son o único medio obxectivo que permite valorar e acreditar a capacidade dun produto para manexar información segura.
  • Produtos de seguridade TIC: o CCN elabora un Catálogo de Produtos STIC no que ofrece unha listaxe de produtos de seguridade TIC cunhas garantías de seguridade contrastadas polo propio CCN.
  • Icono twitter
  • Icono linkedin