Produtos e servizos STIC

O Catálogo de produtos e servizos STIC (CPSTIC) ofrece unha listaxe de produtos cunhas garantías de seguridade contrastadas polo Centro Criptolóxico Nacional. Este catálogo inclúe os produtos aprobados para manexar información nacional clasificada e os produtos cualificados de seguridade TIC para uso no ENS de categoría alta.

Listaxe de Produtos Cualificados

Estes produtos teñen funcionalidades de seguridade certificadas e son adecuadas para o seu uso en sistemas afectados pola ENS, en calquera das súas categorías (alta, media e básica). O campo "Clasificación" que aparece no ficheiro de cada produto indica ata que categoría (alta ou media) do sistema afectado pola ENS é adecuada para o produto correspondente. Os produtos cunha clasificación "ALTA" poden utilizarse en sistemas clasificados como categoría ENS HIGH, MEDIUM ou BASIC e os produtos cunha clasificación "MEDIUM" pódense utilizar en sistemas clasificados como categoría ENS MEDIO ou BASIC.

Listaxe de Produtos Aprobados

Son produtos cuxo uso está aprobado en sistemas que manexen información clasificada.