Organismo de Certificación
Capacidad de Respuesta a Incidentes
Cryptologic Certification
TEMPEST Certification
Functional Certification
Relaciones Institucionales
Qui Som?

ImagenEl Centre Criptològic Nacional (CCN) és l'Organisme responsable de coordinar l'acció dels diferents organismes de l'Administració que utilitzin mitjans o procediments de xifra, garantir la seguretat de les Tecnologies de la Informació en aquest àmbit, informar sobre l'adquisició coordinada del material criptològic i formar el personal de l'Administració especialista en aquest camp.

El CCN va ser creat l'any 2004, a través del Reial Decret 421/2004, adscrit al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI). De fet, a la Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del CNI, s'encomana a l'esmentat Centre l'exercici de les funcions relatives a la seguretat de les Tecnologies de la Informació i de protecció de la informació classificada, alhora que es confereix al seu Secretari d'Estat Director la responsabilitat de dirigir el Centre Criptològic Nacional. Per això, el CCN comparteix amb el CNI mitjans, procediments, normativa i recursos.

Així mateix, el Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica, i en l'elaboració del qual va participar activament el CCN, torna a esmentar les funcions d'aquest organisme, amb especial recalcament a la seva Capacitat de Resposta a Incidents de Seguretat, CCN-CERT, al qual dedica tot el capítol VII.

CCN:: Vídeo de presentación
Vea el vídeo en modo texto

er garantir la seguretat dels Sistemes de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Administració.
especialista en el camp de la seguretat dels Sistemes de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
de l'Esquema Nacional d'Avaluació i Certificació de la Seguretat de les Tecnologies d'Informació, d'aplicació a productes i sistemes en el seu àmbit.
de les Tecnologies de la Informació, que incloguin mitjans de xifra, per processar, emmagatzemar o transmetre informació de forma segura.
i la utilització de la tecnologia de seguretat dels sistemes esmentats.
a la protecció de la informació classificada en el seu àmbit de competència, per evitar l'accés a aquesta d'individus, grups i Estats no autoritzats.
i firmar els acords pertinents amb organitzacions similars d'altres països i nacionals.
entorn del CCN-CERT, que actuarà sense perjudici de les capacitats de resposta a incidents de seguretat que pugui tenir cada administració pública i de la funció de coordinació a nivell nacional i internacional del CCN.

El Centre Criptològic Nacional queda adscrit al Centre Nacional d'Intel·ligència i comparteix amb aquest mitjans, procediments, normativa i recursos.

 

CNI

 


Copyright © 2015 Centro Criptológico Nacional · Tots els drets reservats
C/Argentona, 30 28023 MADRID

avís legal | contactar | mapa web