Organismo de Certificación
Capacidad de Respuesta a Incidentes
Cryptologic Certification
TEMPEST Certification
Functional Certification
Relaciones Institucionales
Àmbit d' Actuació

ImagenEntre els elements característics de l'actual escenari nacional i internacional es troba, sense cap dubte, el desenvolupament assolit per les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), la facilitat i flexibilitat de la seva transmissió en diversos suports, la generalització gairebé universal del seu ús i l'accessibilitat global a les diverses eines i xarxes. Tots aquests trets faciliten l'intercanvi àgil i flexible d'informació entre les societats modernes però també els riscs emergents associats a la seva utilització.

L'Administració no és aliena a aquest escenari considerant el desenvolupament, adquisició, conservació i utilització segura de les TIC com algo imprescindible per garantir el seu funcionament eficaç al servei del ciutadà i dels interessos nacionals.

La seguretat de les TIC és tan important per a la seguretat i el benestar dels ciutadans com ho és la protecció dels propis ciutadans, els seus interessos i la seva societat.

Per tant, es fa necessària l'existència d'un Organisme que, partint d'un coneixement de les Tecnologies de la Informació i de les amenaces i vulnerabilitats que existeixen, proporcioni una garantia raonable sobre la seguretat dels productes i dels Sistemes de les TIC.


En aquest sentit, el Director del Centre Criptològic Nacional és l'autoritat de certificació de la seguretat de les Tecnologies de la Informació i autoritat de certificació criptològica. L'àmbit d'actuació del Centre Criptològic Nacional comprèn: La seguretat dels Sistemes de les Tecnologies de la Informació de l'Administració que processen, emmagatzemen o transmeten informació en format electrònic, que segons la normativa requereixen protecció, i que inclouen mitjans de xifra. La seguretat dels Sistemes de les Tecnologies de la Informació que processen, emmagatzemen o transmeten informació classificada.

ImagenEntre els elements característics de l'actual escenari nacional i internacional es troba, sense cap dubte, el desenvolupament assolit per les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), la facilitat i flexibilitat de la seva transmissió en diversos suports, la generalització gairebé universal del seu ús i l'accessibilitat global a les diverses eines i xarxes. Tots aquests trets faciliten l'intercanvi àgil i flexible d'informació entre les societats modernes però també els riscs emergents associats a la seva utilització.

L'Administració no és aliena a aquest escenari considerant el desenvolupament, adquisició, conservació i utilització segura de les TIC com algo imprescindible per garantir el seu funcionament eficaç al servei del ciutadà i dels interessos nacionals.

La seguretat de les TIC és tan important per a la seguretat i el benestar dels ciutadans com ho és la protecció dels propis ciutadans, els seus interessos i la seva societat.

Per tant, es fa necessària l'existència d'un Organisme que, partint d'un coneixement de les Tecnologies de la Informació i de les amenaces i vulnerabilitats que existeixen, proporcioni una garantia raonable sobre la seguretat dels productes i dels Sistemes de les TIC.


En aquest sentit, el Director del Centre Criptològic Nacional és l'autoritat de certificació de la seguretat de les Tecnologies de la Informació i autoritat de certificació criptològica.

L'àmbit d'actuació del Centre Criptològic Nacional comprèn:

  • La seguretat dels Sistemes de les Tecnologies de la Informació de l'Administració que processen, emmagatzemen o transmeten informació en format electrònic, que segons la normativa requereixen protecció, i que inclouen mitjans de xifra.
  • La seguretat dels Sistemes de les Tecnologies de la Informació que processen, emmagatzemen o transmeten informació classificada.
 

CNI

 


Copyright © 2015 Centro Criptológico Nacional · Tots els drets reservats
C/Argentona, 30 28023 MADRID

avís legal | contactar | mapa web