Organismo de Certificación
Capacidad de Respuesta a Incidentes
Cryptologic Certification
TEMPEST Certification
Functional Certification
Relaciones Institucionales
Certificació Criptológica

Imagen

El Centre Criptològic Nacional (CCN) és l'Organisme responsable de l'elaboració del Catàleg de Productes amb Certificació Criptològica que inclou els productes capaços de protegir la informació classificada nacional. D'aquesta forma, té la consideració de xifrador nacional, amb certificació criptològica, aquell equip de xifra que ha estat avaluat i ha obtingut l'esmentada certificació del CCN. Es disposa de diferents tipus de xifradors: IP, de dades, veu, fax, productors de PKI, generadors de nombres aleatoris, centres de gestió, etcètera.

Per a l'obtenció d'aquest certificat es necessari que el producte disposi prèviament d'un certificat Common Criteria, l'informe tècnic d'avaluació del qual serà lliurat en el Centre Criptològic Nacional. Posteriorment, es realitzarà l'avaluació criptològica, en la qual es té en compte l'anàlisi dels algoritmes de xifra, mecanismes de seguretat i el correcte funcionament de l'equip, assignant-li el nivell de classificació de la informació per al qual està autoritzat a processar.

La política del CCN en aquesta matèria és incrementar l'ús d'equips de xifra nacionals a organismes de l'Administració.

 

CNI

 


Copyright © 2015 Centro Criptológico Nacional · Tots els drets reservats
C/Argentona, 30 28023 MADRID

avís legal | contactar | mapa web