Organismo de Certificación
Capacidad de Respuesta a Incidentes
Cryptologic Certification
TEMPEST Certification
Functional Certification
Relaciones Institucionales
Certificació Funcional

Imagen

Certificació Funcional de la Seguridad de las Tecnologies de la Informació
L'Organisme de Certificació de l'Esquema Nacional d'Avaluació i Certificació de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació emet aquesta certificació funcional partint de criteris establerts i reconeguts com a estàndard internacional: els anomenats "Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) " i "Common Criteria for Information Technology Security Evaluation", aquests últims publicats també com a norma ISO/IEC 15408.

Aquesta certificació és la culminació d'un procés d'avaluació de les funcions de seguretat d'un producte o sistema (objecte d'avaluació) que, seguint una metodologia, també estàndard, realitza un laboratori independent, acreditat i capacitat tècnicament per a tal finalitat. Es tracta de comprovar que l'objecte d'avaluació realitza correctament i eficaçment la funcionalitat de seguretat que es descriu a la seva documentació.

Tant l'acreditació dels laboratoris d'avaluació com la certificació dels productes i sistemes es realitzen d'acord al disposat al Reglament d'Avaluació i Certificació de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació, aprovat per l'Ordre PRE/2740/2007, de 19 de setembre, i en els procediments propis de l'Esquema, tots públics, establerts per l'Organisme de Certificació.

Logo Common Criteria
 

CNI

 


Copyright © 2015 Centro Criptológico Nacional · Tots els drets reservats
C/Argentona, 30 28023 MADRID

avís legal | contactar | mapa web