Guías CCN-STIC

As Series CCN- STIC son normas, instrucións, guías e recomendacións desenvolvidas polo Centro Criptolóxico Nacional co fin de mellorar o grao de ciberseguridade das organizacións. Periodicamente son actualizadas e completadas con outras novas, en función das ameazas e vulnerabilidades detectadas polo CCN-CERT.

O groso das Series está especialmente dirixido ao persoal das Administracións Públicas e empresas e organizacións de interese estratéxico e outras de difusión pública para todos os usuarios. De igual modo, algunhas das series están clasificadas como Difusión Limitada (DL) ou Confidencial (C) e, por tanto, é necesaria a súa solicitude ao CCN-CERT, coa condición esencial de estar rexistrado na parte privada do portal.

Contacto: mail