Gure gainean

Zentro Kriptologiko Nazionala (CCN) erakundearen ardura da sektore publikoko entitateetan informazioaren eta komunikazioaren teknologia (IKT) ezberdinen segurtasuna bermatzea, bai eta sailkatutako informazioa prozesatzen, gordetzen edo transmitzen duten sistemen segurtasuna ere

Bere eskumen-eremua honako arau-esparru honen baitan definitzen da:

Beste araudiak

Aipatutako legediaz gain, azken urteetan zenbait arau argitaratu dira zibersegurtasunaren alderdiari zuzenean lotuta daudenak, eta, beraz, Zentro Kriptologiko Nazionalaren jarduerari. Besteak beste, honako hauek aipa ditzakegu: