Avis Legal

Condicions d'utilització web

La pàgina www.ccn.cni.es i tots els sub-dominis i directoris inclosos sota la mateixa (d'ara endavant, conjuntament denominats com el Portal) és titularitat del Centre Criptològic Nacional (d'ara endavant CCN), adscrit al Centre Nacional d'Intel·ligència (d'ara endavant CNI), CIF nom S-2800155-J, amb domicili social en C/Argentona 30, 28023 Madrid - Espanya. Telèfon (+34) 91 372 50 00. Adreça de correu electrònic

Condicions generals del lloc web

El CCN li informa que l'accés i ús del portal www.ccn.cni.es, així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o continguts pogués precisar de l'acceptació d'un altre tipus de condicions que li seran prèviament mostrades.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació plena i sense reserves dels termes legals recollits en aquest text.

El CCN es reserva el dret a realitzar canvis al portal sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del portal o del seu disseny. Així mateix les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, per la qual cosa, atès que l'accés i/o ús del web atribueix la condició d'usuari, li comuniquem que ha de revisar aquests termes cada vegada que visiti de nou el portal.

Exclusió de responsabilitats

En el cas que en el lloc web s'establissin enllaços o hipervínculs cap a altres llocs d'Internet, el CCN no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web del hiperenllaç.

En cap cas el CCN assumirà responsabilitat alguna pels continguts de cap enllaç pertanyent a un lloc web aliè, no garantint per tant la qualitat, accessibilitat, fiabilitat, exactitud, veracitat i legalitat de qualsevol tipus de material o informació continguda en aquestes webs.

En cap cas existeix associació entre la pàgina web del CCN i les pàgines externes vinculades.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

El present lloc web, així com els continguts (incloent bases de dades, arxius de text, àudio, vídeo i programari), dissenys i serveis que ho integren són propietat i es troben sota el control del CCN, estant protegits sense limitació alguna per les lleis de propietat industrial i intel·lectual espanyoles, així com pels diferents tractats internacionals que siguin aplicables. Igualment són de titularitat del CCN les marques, rètols, signes distintius o logos del CCN i que apareixen al web, i com a tal estan degudament registrats.

El seu ús, reproducció total o parcial, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a la disposició de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, la transformació, traducció, adaptació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queda totalment prohibida tret que intervingui autorització prèvia per escrit del CCN. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest portal atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguin íntegres.

Ús d'adreces IP i navegació amb cookies

La navegació d'un usuari en aquest Portal, igual que en qualsevol altre lloc web, deixa com a rastre l'adreça IP que en aquesta sessió li ha estat assignada pel seu proveïdor d'accés a Internet. El registre d'aquesta adreça IP serveix exclusivament per a finalitats internes, com són les estadístiques d'accés al Portal.

Les cookies són fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten obtenir informació sobre la data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el nostre web, el país i procedència seleccionada per l'usuari de cara a una futura presentació del lloc web d'acord amb la seva procedència geogràfica, i sobre aquells elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

El lloc web del CCN i els seus dominis utilitzen cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l'usuari, la recollida d'estadístiques i sobre aquells elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

El CCN mostra informació sobre la seva Política de cookies en la part inferior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió amb l'objecte que vostè sigui conscient.

Davant aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

  • Acceptar cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.
  • Restringir, bloquejar o esborrar les cookies del CCN o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. En cada navegador l'operativa és diferent. Si l'usuari del portal www.ccn.cni.es no desitja acceptar l'enregistrament de la cookie en el seu ordinador, podrà navegar pel portal sense cap tipus de restricció.

Restriccions d'accés

El CCN es reserva el dret a denegar discrecionalment, a qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés de qualsevol usuari a aquest lloc web o a alguna part del mateix.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre CCN i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent, independentment de l'entorn legal de l'usuari. La resolució de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en ocasió de la visita al web, o de l'ús dels serveis que en ell es puguin oferir, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.

Versió Multilenguatge

El portal web del CCN està traduït a diverses llengües espanyoles oficials als seus respectius territoris, de conformitat amb l'establert en l'article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus Estatuts d'Autonomia. També està traduït a una llengua estrangera (anglès).

El contingut del portal està traduït segons els diferents nivells de profunditat. S'exclou de la traducció les seccions d'actualització contínua, donada la immediatesa dels canvis plantejats en el mateix, així com les normes jurídiques.

S'adverteix que amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivades del procés de traducció a les mateixes.