Series Completes

Una de les funcions del CCN és la d'elaborar i difondre normes, instruccions, guies i recomanacions per garantir la seguretat dels sistemes TIC. Aquesta funció es materialitza en les denominades Guies CCN-STIC, un conjunt de documents ampliats i actualitzats contínuament que es componen de deu sèries, en funció de la seva temàtica: polítiques, procediments, normes, instruccions tècniques, guies generals, entorns Windows, altres entorns, Esquema Nacional de Seguretat, informes tècnics i procediments d'ocupació segura.

Sèries CCN-STIC