Certificació Criptològica

El Centro Criptològic Nacional (CCN) és l'organisme responsable de l'elaboració del Catàleg de Productes amb Certificació Criptològica que inclou els productes capaços de protegir la informació nacional classificada. Té la consideració de cifrador nacional, amb certificació criptològica, aquell equip de xifra que ha estat avaluat i ha obtingut aquesta certificació del CCN. Es disposa de diferent tipus de cifradores: IP (Internet Protocol), de dades, coz, fax, PKI (Public Key Infraestructure), generadors de nombres aleatoris, centres de gestió, etc.

Els productes aprovats per al xifrat d'informació nacional classificada o que legalment requereixin protecció s'inclouen al catàleg de productes amb certificació criptològica Guía CCN-STIC 103 ,i el procediment d'avaluació de productes criptològics està recollit en la default Guía CCN-STIC 102.

L'avaluació criptològica és l'encarregada de verificar el funcionament, la implementació i l'anàlisi dels algorismes utilitzats, els mecanismes de seguretat i el correcte funcionament de l'equip. Assignant-los fins a un nivell de classificació de la informació pel qual està autoritzat a processar segons la seva fortalesa criptològica.

Perquè un producte criptològic pugui ser inclòs al catàleg de productes amb Certificació Criptològica, segons les característiques del dispositiu pot ser que sigui necessària l'avaluació funcional, l'avaluació TEMPEST i l'avaluació criptològica..