Oficina Nacional de Seguretat (ONS)

L'Oficina Nacional de Seguretat (ONS) es crea en 1983 com a òrgan de treball del Secretari d'Estat Director del CNI per complir amb les seves comeses en relació a la protecció de la informació classificada.

La ONS té per missió fonamental la de vetllar pel compliment de la Normativa relativa a la Protecció de la Informació Classificada, tant Nacional com aquella que és lliurada a l'Administració o a les Empreses en virtut de Tractats o Acords internacionals subscrits per Espanya (article 4 de la Llei 11/2002, de 6 de maig, Reguladora del CNI).