Aproximació espanyola a la ciberseguretat

Garantir i implantar seguretat en el ciberespai, al mateix temps que es respecta la privadesa i la llibertat, s'ha convertit en una de les prioritats estratègiques dels països més desenvolupats, a causa del seu impacte directe en la seguretat nacional, en la competitivitat de les empreses, i en la prosperitat de la societat en el seu conjunt. El ciber món exigeix un compromís constant davant l'evolució tecnològica i la creixent sofisticació dels atacs.

L'adaptació a aquest escenari implica millorar les capacitats de prevenció i vigilància i dissenyar respostes cada vegada més eficaces enfront dels atacs. Així mateix, requereix d'un major grau de coordinació i cooperació. D'una banda, a nivell nacional, entre tots els nivells de l'Administració de l'Estat i les empreses i entitats privades; per un altre, a nivell internacional, amb països i organitzacions multilaterals.

El Centre Criptològic Nacional ha realitzat una aproximació al desenvolupament, implantació i millora d'un esquema general de Ciberseguretat Nacional, amb el qual es permeti facilitar aquesta tasca. Partint del desenvolupament realitzat a Espanya en els últims 20 anys, i amb el cas concret del CCN-CERT, es busca aportar un model de desenvolupament per afrontar, a nivell nacional, els diferents desafiaments que emanen de la protecció de la xarxa d'un país i, per extensió, de la seva Administració, empreses i ciutadans.