Organismo de Certificación del Centro Criptológico Nacional

Certificació TEMPEST

El terme TEMPEST fa referència a les recerques i estudis d'emanacions comprometedores relacionades amb la informació classificada que està sent transmesa, rebuda, manejada o d'alguna manera processada per equips o sistemes electrònics. Aquestes emanacions no intencionades, una vegada detectades i analitzades, poden portar a l'obtenció de la informació. Així mateix, el terme TEMPEST es refereix també a les mesures aplicades per a la protecció contra aquestes emanacions comprometedores.

El Centre Criptològic Nacional (CCN), com a autoritat de certificació de seguretat TIC en l'àmbit EMSEC (Seguretat de les emanacions), té entre altres missions, el desenvolupament de normativa Nacional en aquest camp, l'avaluació i certificació d'equips, sistemes i instal·lacions, així com la participació i assessorament en diferents fòrums, actuant en tots ells com a Autoritat TEMPEST Nacional (NTA).

La norma TEMPEST (CCN-STIC-210) és aplicable per a la informació classificada Nacional CONFIDENCIAL o superior. Per tant, afecta a equips, sistemes i instal·lacions, tant fixes com a mòbils en les quals es genera o processa aquesta informació.