Organismo de Certificación del Centro Criptológico Nacional

Certificació Funcional

L'Organisme de Certificació (OC) certifica la seguretat de productes i sistemes de Tecnologies de la Informació, segons l'establert en el Reglament d'Avaluació i Certificació de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació i Comunicacions (Capítol V. Certificació de productes i sistemes) i després de considerar, entre altres proves de la instrucció del procediment, els informes d'avaluació emesos pels laboratoris acreditats i realitzats conforme als criteris, mètodes i normes d'avaluació de la seguretat indicats en el propi Reglament (Capítol VI. Criteris i metodologies d'avaluació).