Productes i Tecnologies PYTEC

El Departament de Productes i Tecnologies del CCN, PYTEC, exerceix les següents funcions:

  • Promoció i desenvolupament de productes de xifra i seguretat TIC: el seu objectiu és garantir que els productes utilitzats per l'Administració compleixin amb els nivells de seguretat exigits.
  • Avaluació i certificació: l'avaluació i certificació de productes de seguretat TIC són l'únic mitjà objectiu que permet valorar i acreditar la capacitat d'un producte per manejar informació segura.
  • Seguretat Productes TIC: el CCN elabora un Catàleg de Productes STIC en el qual ofereix un llistat de productes de seguretat TIC amb unes garanties de seguretat contrastades pel propi CCN.