Gestió d'incidents

El CCN-CERT, com a CERT Governamental Nacional col·labora amb tots els organismes públics i empreses d'interès estratègic per al país en la detecció, notificació, avaluació, resposta, tractament, i aprenentatge d'incidents de seguretat d'informació o ciberincidents que puguin sofrir els seus sistemes.

En aquest procés, realitzat sempre en la més absoluta confidencialitat entre ambdues parts, el CCN-CERT dóna suport tècnic i operatiu, tant en les etapes de detecció, com a reacció, contenció i eliminació. A tot això s'uneix una política preventiva, en la qual treballa un equip d'experts destinats a investigar sobre tècniques empleades, tendències, solucions i procediments més adequats per fer-los front, incloses metodologies per recopilar i analitzar dades i esdeveniments, procediments de tipificació de la seva perillositat i priorització dels mateixos.

Actua, a més, com a Node d'Intercanvi d'Informació de Ciberincidents en els Sistemes d'Informació de les Administracions Públiques i com a principal coordinador amb els organismes encarregats de l'intercanvi d'informació.

La seva presència com a CERT Governamental Nacional en tots els fòrums internacionals amb organitzacions similars d'altres països li proporciona una informació molt valuosa per a una gestió ràpida i eficaç de qualsevol incident.