OLVIDO, esborrat segur de dades

OLVIDO és una solució que fa tasques de sobreescriptura i esborrat sobre els sistemes d'arxius i discos. Ofereix a l'usuari la possibilitat d'esborrar de manera segura diferents elements:

 • Fitxers i carpetes.
 • Espai lliure de disc.
 • Fragments de clúster no utilitzats.
 • Discos i volums.

Disposa d'un mòdul de planificació que permet a l'usuari programar l'execució de tasques automàtiques d'esborrat. OLVIDO implementa diferents algoritmes estàndard d'esborrat i permet a l'usuari seleccionar l'algoritme d'esborrat a aplicar en cada tasca. Així mateix, ofereix a l'administrador la possibilitat de definir algoritmes d'esborrat personalitzats, especificant el nombre de passades i el patró de sobreescriptura. Permet la integració amb un servidor Syslog per a l'enviament de registres d'activitat i estat de les tasques d'esborrat realitzades.

OLVIDO Windows pot ser executada sobre els següents sistemes operatius: Microsoft Windows 10, Microsoft Server 2016 i Microsoft Server 2021.

A la guia CCN-STIC-1508 Procedimiento de empleo seguro OLVIDO Windows es pot consultar la configuració de seguretat de l'eina d'acord amb unes garanties mínimes de seguretat.

Informació:

 • Fitxa Tècnica
 • Formulario Solicitud Licencias OLVIDO WINDOWS
  • Paquet Instal·lador - OlvidoInstaller_1.0.6.2.msi: ed5fb163b9b620adab41dbc327153340346a8c2b6012fed68c6abd80f9e797ff

  Després de la instal·lació, es poden consultar els valors hash dels binaris:

  • Executable - Olvido.exe: 3b334b1e5cbd3366af57ff76d1773adabf05548825b23df1368bd5895fe1881c

  • Servei Windows - Olvido.Service.exe: 4216fe6b030cae60c14be1eeea25fb7b13ea41699cad042b79ba98c0f687743f

  • Llibreria base del servei - Olvido.IO.Core.dll: f664b08bd17028538ab512594ca33024da36038f0743b63c698fd9bac84dd2ff

Contacte: