OLVIDO, esborrat segur de dades

OLVIDO és una solució que fa tasques de sobreescriptura i esborrat sobre els sistemes d'arxius i discos. Ofereix a l'usuari la possibilitat d'esborrar de manera segura diferents elements:

  • Fitxers i carpetes.
  • Espai lliure de disc.
  • Fragments de clúster no utilitzats.
  • Discos i volums.

Disposa d'un mòdul de planificació que permet a l'usuari programar l'execució de tasques automàtiques d'esborrat. OLVIDO implementa diferents algoritmes estàndard d'esborrat i permet a l'usuari seleccionar l'algoritme d'esborrat a aplicar en cada tasca. Així mateix, ofereix a l'administrador la possibilitat de definir algoritmes d'esborrat personalitzats, especificant el nombre de passades i el patró de sobreescriptura. Permet la integració amb un servidor Syslog per a l'enviament de registres d'activitat i estat de les tasques d'esborrat realitzades.

OLVIDO Windows pot ser executada sobre els següents sistemes operatius: Microsoft Windows 10, Microsoft Server 2016 i Microsoft Server 2021.

A la guia CCN-STIC-1508 Procedimiento de empleo seguro OLVIDO Windows es pot consultar la configuració de seguretat de l'eina d'acord amb unes garanties mínimes de seguretat.

Informació:

Contacte: