metaOLVIDO, Gestió de metadades

metaOLVIDO permet aplicar polítiques de seguretat corporatives de prevenció de fuites d'informació, netejant les metadades i informació sensible oculta als fitxers ofimàtics generats en una organització, reduint així els riscos derivats de l'ús malintencionat de les metadades.

Ofereix solucions automatitzades, que no requereixen intervenció per part de l'usuari, per al processament de metadades a:

 • Servidors de correu:
  • Microsoft Exchange.
  • Zimbra Server
 • Clients de correu:
  • Microsoft Outlook per a Windows, Mac US X i OWA.
  • Google Gmail mitjançant Navegador Chrome, Firefox i Edge. Mozilla Thunderbird.
  • Mozilla Thunderbird.
 • Servidors de Fitxers i Servidors Web
 • Integració amb els processos interns del client:
  • Processament de metadades a través de RESTful Web Service

Beneficis de les solucions metaOLVIDO

metaOLVIDO evita l'exposició no controlada de dades sensibles a través de metadades, contribuint a:

 • Complir diferents normatives com l'ENS i GDPR.
 • Prevenir ciberatacs de phishing: És molt senzill generar campanyes de phishing altament efectives utilitzant les metadades dels documents compartits a través de servidors web, correu electrònic, xarxes socials…
 • Prevenir danys econòmics i reputacionals a les organitzacions.

Modalitats de desplegament

Aislado

Aïllat:

Ideal per a petits organismes

Protecció contínua i en temps real de les metadades d'una estació de treball o servidor. Permet configurar regles i posar-les en pràctica sobre els fitxers documentals o multimèdia que es consideri necessari, ja sigui als equips d'usuari -EndPoint- oa carpetes de xarxa compartides -Server-. Protegeix la informació de manera senzilla i desatesa.

  metaOLVIDO EndPoint i/o metaOLVIDO Server

Corporativo

Corporatiu:

Recomanada per a grans organitzacions

Administra, centralitza i controla laplicació de polítiques preventives de seguretat corporatives. Permet obtenir estadístiques de les metadades processades a l'organització incorporant la Consola Web d'Administració metaOBLIDO Dashboard i controlar tota la informació oculta que se n'ha evitat l'exfiltració.

  metaOLVIDO EndPoint i/o metaOLVIDO Server + Consola metaOLVIDO Dashboard

Informatió

Contacte: