Accesibilidade

A web do CCN fixouse como obxectivo cumprir cos estándares de accesibilidade do W3 C, cuxo obxectivo é mellorar a accesibilidade para todos os usuarios, facilitando o seu acceso con calquera condición física ou contorna, incluíndo contidos claros e ben estruturados, que melloran a navegación e experiencia do usuario.

Certificación

Para cumprir co obxectivo antedito, a web do CCN someteuse ao Test de Accesibilidade Web no seu nivel dobre A (prioridades 1 e 2), obtendo a marca AA. Todos os requisitos de Prioridade 1 e Prioridade 2 avaliables automaticamente foron valorados satisfactoriamente.

Medidas adoptadas

  • Esta web usa follas de estilo de menú despregable para a presentación visual e da información.
  • O tamaño da fonte é compatible co tamaño de fonte especificada polos usuarios na opción "tamaño de texto" nos navegadores visuais.
  • As imaxes empregadas conteñen o atributo ALT que inclúe a súa descrición.
  • Para o desenvolvemento da web seguíronse os estándares do W3C.
  • As páxinas nesta web manteñen unha estrutura semántica de marcado. As etiquetas H1 empregáronse para os títulos principais, e a etiqueta P para a estruturación do desenvolvemento dos contidos.

Suxestións

Se atopa algún problema ou quere facernos calquera suxestión relacionada coa accesibilidade, por favor, contacte connosco a través do seguinte correo electrónico.