Promoción e desenvolvemento de produtos

Unha das función do CCN é a de coordinar a promoción, desenvolvemento, obtención, adquisición, posta en explotación e utilización da tecnoloxía da seguridade dos sistemas TIC que inclúan cifra, para procesar, almacenar ou transmitir información de forma segura.

Este capítulo de I+D é fundamental para garantir a seguridade dos sistemas TIC e representa un apoio ao desenvolvemento de empresas españolas que apostan pola innovación.