Contorna de Superficie de Exposición “S” (ESE)

ESE é unha rede neuronal en constante proceso de adaptación ao medio e mellora continua, deseñada para mellorar as capacidades de vixilancia e reducir a superficie de exposición dos sistemas fronte ás ameazas do ciberespazo, en tempo real.

Constitúe a integración de solucións destinadas á análise do estado da seguridade das entidades e a súa previsible evolución, a través de a Verificación, a Auditoría e a Xestión da Implementación da Seguridade. Desta forma é posible reducir os niveis de exposición aos que se atopan sometidos os sistemas de información, predicir o potencial ataque e anticiparse á materialización das ameazas.

Proporciona unha capa de acceso a todos os Recursos, Solucións, Desenvolvementos, Guías, Noticias, Cursos de Formación, Cultura de Ciberseguridade…, dedicados a dar respostas eficaces que permitan protexer de forma eficiente os sistemas, fronte ao incremento constante en número, sofisticación e complexidade dos ciberataques.

En definitiva, un contorna para xerar comunidade e confianza, bases de a ciberseguridade.

A adaptación ás novas ameazas implica MELLORAR As CAPACIDADES DE VIXILANCIA e deseñar respostas cada vez máis eficaces fronte ao INCREMENTO constante no número, sofisticación e complexidade dos ciberataques.

A experiencia está a demostrar que hoxe día a clave é medirstrong> para poder parametrizar o problema, identificar o estado de seguridade da entidade e así determinar a superficie de exposición en función das ameazas coñecidas, vulnerabilidades da tecnoloxía e as deficiencias na implementación.

Para iso, ESE expón os seguintes obxectivos:

  • Determinar e controlar a Superficie de Exposición dos sistemas da organización facendo uso de Análise de Riscos e o Estudo dos Sistemas.
  • Establecer procedementos de Mellora Continua mediante a Verificación e Auditoría constante da Implementación de Seguridade.
  • Facilitar e axilizar o proceso de cumprimento de sistemas a través do Estudo Simplificado da Seguridade
  • Realizar a xestión da seguridade dos sistemas en tempo real.
  • Reducir o Tempo de Resposta aplicando vixilancia continua co uso do Cadros de Mandos.
  • Educar ao usuario da tecnoloxía en procedementos e Boas Prácticas mediante os Plans de capacitación, información de actualidade, guías técnicas de seguridade, etc. para crear unha cultura de ciberseguridade.