Pílulas tecnolóxicas PYTEC

CN-PYTEC


O Centro Criptológico Nacional, a través do seu departamento de Produtos e Tecnoloxías de Seguridade TIC (CCN-PYTEC), elabora diferentes suplementos para acompañar os seus boletíns informativos. O obxectivo destas pílulas é explicar, de forma sinxela e concisa, diferentes temáticas en relación ás TIC. Nesta sección do portal recóllense todos os suplementos publicados ata o momento. Son os seguintes:


Icono

Comunicacións Móbiles Seguras en 5G

Esta pílula CCN-TEC ten como obxectivo expor as bases para tratar de garanten ás organizacións a seguridade nas súas comunicacións móbiles 5G.


Icono

A dispoñibilidade dos sistemas TIC

Medidas e mecanismos que garantan a dispoñibilidade dun sistema ou servizo no período de tempo no que son requiridos.


Icono

Recomendacións para unha transición postcuántica segura

Medidas para que, sen importar cando a computación cuántica sexa unha realidade (xa sexa a curto/medio/ongo prazo), a sociedade no seu conxunto estea preparada para asegurar a protección da información.


Icono

Recomendacións de Seguridade para MACsec

MACsec, Media Access Control (MAC) Security, é un estándar definido en IEEE 802.1AE, que especifica un conxunto de protocolos que proporcionan medidas de seguridade para a protección dos datos na capa de ligazón (L2 OSI) de redes de área local (LAN) tipo Ethernet.


Icono

Requisitos de Seguridade para TLS

TLS (Transport Layer Security Protocol) é un protocolo de seguridade criptográfico que permite protexer as comunicacións.


Icono

Recomendacións de Seguridade para Autenticación Multi-Factor

O concepto de identidade dixital pódese entender como a representación única dun suxeito, nun contexto dixital determinado.


Icono

Arquitecturas de Acceso Remoto Seguro

Cada vez máis empresas e organizacións están a apostar por implementar políticas de teletraballo, o que conleva a necesidade de despregar e configurar solucións de acceso remoto.


Icono

Recomendacións de Seguridade para VPN IPSec

A tecnoloxía actual permite despregar sistemas de comunicacións móbiles seguras, capaces de manexar información clasificada. Utilizando produtos, configuracións e arquitecturas apropiadas é posible manexar información clasificada ata grao DIFUSIÓN LIMITADA de maneira correcta.


Icono

Tecnoloxías de control de acceso

Gran número de organizacións dentro do sector público atópanse na actualidade nun proceso de transformación dixital. Fálase de tecnoloxías disruptivas que traen consigo un cambio de paradigma no cal se dilúe o concepto tradicional de seguridade baseada na protección de perímetro de sistemas ou redes, debido a que as capacidades tecnolóxicas actuais permiten aos usuarios acceder a recursos da organización en calquera parte, en calquera momento e desde calquera dispositivo. Neste contexto, cobran especial importancia aspectos relacionados co control de acceso de usuarios aos sistemas ou aos datos dun sistema.


Icono

Pasarelas de intercambio seguro de información

As pasarelas de intercambio seguro de información son dispositivos de protección de perímetro especialmente deseñados para controlar o intercambio de información entre sistemas con diferentes niveis de clasificación e evitar así que se establezan fluxos de información non autorizados.


Icono

Comunicacións Móbiles Seguras

A tecnoloxía actual permite despregar sistemas de comunicacións móbiles seguras, capaces de manexar información clasificada. Utilizando produtos, configuracións e arquitecturas apropiadaas é posible manexar información clasificada ata grao DIFUSIÓN LIMITADA de maneira correcta.


Icono

O Catálogo de Produtos de Seguridade TIC (CPSTIC)

O CCN publica o Catálogo de Produtos de Seguridade TIC (CPSTIC), que permite ofrecer unha listaxe de produtos de Seguridade TIC, cunhas garantías de seguridade contrastadas, a organismos do Sector Público ou entidades privadas que dean servizo a estes e que se atopen afectados polo Esquema Nacional de Seguridade (ENS) ou manexen información clasificada.