OLVIDO, borrado seguro de datos

OLVIDO é unha solución que realiza tarefas de sobreescritura e borrado sobre os sistemas de arquivos e discos. Ofrece ao usuario a posibilidade de borrar de forma segura distintos elementos:

 • Ficheiros e cartafoles.
 • Espazo libre de disco.
 • Fragmentos de agrupación industrial non utilizados.
 • Discos e volumes.

Dispón dun módulo de planificación que permite ao usuario programar a execución de tarefas automáticas de borrado. OLVIDO implementa distintos algoritmos estándar de borrado e permite ao usuario seleccionar o algoritmo de borrado a aplicar en cada tarefa. Así mesmo, ofrece ao administrador a posibilidade de definir algoritmos de borrado personalizados, especificando o número de pases e o patrón de sobreescritura. Permite a integración cun servidor Syslog para o envío de rexistros de actividade e estado das tarefas de borrado realizadas.

OLVIDO Windows pode ser executada sobre os seguintes sistemas operativos: Microsoft Windows 10, Microsoft Server 2016 e Microsoft Server 2021.

Na guía CCN-STIC-1508 Procedimiento de empleo seguro OLVIDO Windows pode consultar a configuración de seguridade da ferramenta de acordo co algunhas garantías mínimas de seguridade.

Información:

 • Ficha Técnica
 • Formulario Solicitud Licencias OLVIDO WINDOWS
  • Paquete de instalación - OlvidoInstaller_1.0.6.2.msi: OlvidoInstaller_1.0.6.2.msi: ed5fb163b9b620adab41dbc327153340346a8c2b6012fed68c6abd80f9e797ff

  Despois da instalación, pode comprobar os valores hash dos binarios:

  • Executable - Olvido.exe: 3b334b1e5cbd3366af57ff76d1773adabf05548825b23df1368bd5895fe1881c

  • Servizo de Windows - Olvido.Service.exe: 4216fe6b030cae60c14be1eeea25fb7b13ea41699cad042b79ba98c0f687743f

  • Biblioteca base de servizos - Olvido.IO.Core.dll: f664b08bd17028538ab512594ca33024da36038f0743b63c698fd9bac84dd2ff

Contacto: