OLVIDO, borrado seguro de datos

OLVIDO é unha solución que realiza tarefas de sobreescritura e borrado sobre os sistemas de arquivos e discos. Ofrece ao usuario a posibilidade de borrar de forma segura distintos elementos:

  • Ficheiros e cartafoles.
  • Espazo libre de disco.
  • Fragmentos de agrupación industrial non utilizados.
  • Discos e volumes.

Dispón dun módulo de planificación que permite ao usuario programar a execución de tarefas automáticas de borrado. OLVIDO implementa distintos algoritmos estándar de borrado e permite ao usuario seleccionar o algoritmo de borrado a aplicar en cada tarefa. Así mesmo, ofrece ao administrador a posibilidade de definir algoritmos de borrado personalizados, especificando o número de pases e o patrón de sobreescritura. Permite a integración cun servidor Syslog para o envío de rexistros de actividade e estado das tarefas de borrado realizadas.

OLVIDO Windows pode ser executada sobre os seguintes sistemas operativos: Microsoft Windows 10, Microsoft Server 2016 e Microsoft Server 2021.

Na guía CCN-STIC-1508 Procedimiento de empleo seguro OLVIDO Windows pode consultar a configuración de seguridade da ferramenta de acordo co algunhas garantías mínimas de seguridade.

Información:

Contacto: